Sammen styrker vi maddannelse

Kurser og inspirationsmaterialer til lærere og pædagoger, der vil arbejde med børn og unges maddannelse

En serie helt nye kurser, der udbydes over hele landet

Maddannelse er et nyt begreb i den offentlige debat – og et vigtigt tema i dagtilbud, skole og samfund.

På en serie kurser og i en række inspirationsmaterialer målrettet enten dagtilbud eller grundskolen sætter vi fokus på maddannelse, måltider og sundhed og styrker dine kompetencer til at arbejde med mad som et dannelsesprojekt.

Kurserne tilrettelægges for deltagere med såvel større som mindre erfaring med området.

Praksisnært og praksisfagligt – før, under og efter

Kurserne tager afsæt i muligheder og udfordringer i din praksis.

Undervisningen giver dig nye redskaber og inspiration du umiddelbart kan realisere i din hverdag.

Du følger kurserne over tre trin. Hvert trin opdeles i to. Et tilpasset lærere og et tilpasset pædagoger.

Trin 1.
Maddannelse i praksis

Et grundkursus på 1 dag, der giver dig en grundlæggende teoretisk og praktisk forståelse for hvordan du kan arbejde med maddannelse i din hverdag.

Trin 1. I skolenTrin 1. I dagtilbud

Trin 2.
Maddannelse i pædagogik og didaktik

Et videregående kursus på tre spredte dage, der giver dig redskaber til at planlægge og gennemføre længevarende forløb i samarbejde med kollegaer og lokalsamfund.
Kursusdagene giver dig redskaber til at forankre arbejdet med maddannelse i din organisation.

Trin 2. I skolenTrin 2. I dagtilbud

Trin 3.
Netværk, forankring og videreudvikling

Et netværksforløb på to dage, der giver dig mulighed for at indgå i et udviklingsnetværk sammen med kollegaer, undervisere og forskere fra professionshøjskoler.
Netværket vil understøtte arbejdet med at fastholde maddannelse som et vigtigt indsatsområde.

Indhold og datoer for netværksdagene offentliggøres omkring 1. maj 2021.