InspirationTil skolen

Der udvikles en række inspirationsmaterialer til EMU Danmarks Læringsportal.

Disse inspirationsmaterialer vil også indgå som konkrete læremidler i kompetenceudviklingsforløbene, men de udvikles med henblik på en meget bredere anvendelse, da lærere i grundskolen, som ikke deltager i kompetenceudviklingsforløbene, også skal kunne anvende disse inspirationsmaterialer.

Materialerne er under udarbejdelse og vil blive lanceret medio 2020.