InspirationTil skolen

Her finder du en række inspirationsmaterialer om maddannelse i grundskolen. Materialet består af tre hæfter, som frit kan downloades her. Hæfterne indgår som konkrete læremidler i kompetenceudviklingsforløbene, men kan også bruges bredere som inspiration til alle lærere i grundskolen.

Se webinar

Hæfte 1: Maddannelse i skolen

Introducerer centrale didaktiske grundbegreber og pædagogiske principper, der kan skabe dialog og hjælpe jer med at udvikle den pædagogiske praksis i relation til maddannelse, måltider og sundhed på jeres skole.

Hæfte 2: Maddannelse i pædagogik og didaktik

Bygger videre på de pædagogiske og didaktiske tilgange og udfolder det pædagogiske arbejde med maddannelse, måltider og sundhed inden for fem temaer:

  • Mad som didaktisk redskab
  • Bæredygtighed og De 17 verdensmål
  • Maden i den åbne skole
  • Forældresamarbejde og kommunalt samarbejde
  • Skolehaver og udeskoledidaktik

Hæfte 3: Maddannelse, måltider og sundhed i organisation og profession

Består af en fasemodel til udvikling af en lokal politik for maddannelse, måltider og sundhed.

Fasemodellen har til formål at understøtte, hvordan det pædagogisk-didaktiske arbejde med maddannelse, måltider og sundhed fastholdes som et dynamisk indsatsområde, der prioriteres organisatorisk, ledelsesmæssigt, kollegialt og med fortsat fokus på involvering af børn/elever, forældre og lokalsamfund.

Se webinar om Styrk Maddannelse for grundskole