Trin 2. Maddannelse i dagtilbud

På trin 2 opnår du kompetencer til, i samarbejde med kolleger at planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere maddannelse, måltider og sundhed i den styrkede pædagogiske læreplan og forankre dette i din institution.

Kort om kurset

Det overordnede formål med kursusdagene er at tilbyde kompetenceudvikling til pædagogisk personale og madprofessionelle i dagtilbud.

Gennem viden, inspirerende materialer og konkrete “prøvehandlinger” opnår du kompetencer til, i samarbejde med kolleger at planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere maddannelse, måltider og sundhed i den styrkede pædagogiske læreplan og forankre dette i din institution. Der er ligeledes fokus på samarbejde med forældre, grundskole og lokalmiljø om dette.

Find det tilhørende inspirationsmateriale her

Målgruppen

Kurset henvender sig til pædagogisk personale og madprofessionelle i dagtilbud, der ønsker at medvirke til, at maddannelse, måltider og sundhed spiller en central rolle i den styrkede pædagogiske læreplan.

Det forventes, at du har viden om den styrkede pædagogiske læreplan og forudsætninger svarende til deltagelse i Trin 1 (basiskursus) om maddannelse, måltider og sundhed i din institution.

Indhold

Indholdet på de tre kursusdage er:

Kursusdag 1

Maddannelse, måltider og sundhed i den styrkede pædagogiske læreplan

Her får du viden og færdigheder til at kunne tage en aktiv rolle i planlægning, gennemførelse, dokumentation og evaluering af større og mindre tiltag og forløb i lyset af den styrkede pædagogiske læreplan i forhold til maddannelse, måltider og sundhed i din institution.

Kursusdag 2

Maddannelse, måltider og sundhed i samarbejde med madprofessionelle, forældre, grundskole og lokale miljøer

Her er der fokus på forløbstilrettelæggelsen i samarbejde med kolleger, børn, forældre og det omgivende samfund (fx lokale foreninger, fødevarevirksomheder og skolehaver) og fokus på at udvikle maddannelse, måltider og sundhed i overgangen mellem dagtilbud og skole.

Kursusdag 3

Handleplaner og visioner for maddannelse, måltider og sundhed i dagtilbud

Her får du viden og færdigheder til at arbejde med den professionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige forankring af arbejdet med maddannelse, måltider og sundhed, i din institution.

Anvendelse

For at sikre, at den nye viden og færdigheder forankres i din organisation, tilrettelægges kurset ud fra en 20-30-50-struktur. Det vil sige, at 20 % af din læring foregår før hver enkelt af de tre kursusdage, 30 % foregår selve kursusdagene og 50 % foregår efter hver kursusdag, hvor du iværksætter mindre tiltag og forløb i samarbejde med andre.

Dag 1

Før kursusdagen undersøger du, hvordan det forholder sig med på maddannelse, måltider og sundhed i din institution, med blik for det pædagogiske grundlag og læreplanstemaerne i den styrkede pædagogiske læreplan.

På kursusdagen får du inspiration fra forsknings- og udviklingsarbejder til, hvordan du kan tage en aktiv rolle i planlægning, gennemførelse, dokumentation og evaluering af tiltag i relation til den styrkede pædagogiske læreplan med inddragelse af undersøgelse af egen praksis.

Efter kursusdagen afprøves og drøftes de planlagte tiltag i egen institution.

Dag 2

Før kursusdagen undersøger du, hvor, hvorfor og hvordan arbejdet med maddannelse, måltider og sundhed lykkes i relation til institutionens madprofessionelle, forældre, grundskole og lokale miljø.

På kursusdagen får du inspiration fra forsknings- og udviklingsarbejder til forskellige aktiviteter og opgaver i forhold til at planlægge og afprøve disse i institutionen.

Efter kursusdagen afprøves og drøftes de planlagte tiltag i egen institution.

Dag 3

Før kursusdagen opsummerer du, i samarbejde med andre, hvordan temaerne maddannelse, måltider og sundhed indgår i den styrkede pædagogiske læreplan. Dette er første trin i en deltagerstyret proces mod at udvikle institutionens pædagogiske handleplaner og visioner.

På kursusdagen får du inspiration til forankringsprocesser i forhold til maddannelse, måltider og sundhed.

Efter kursusdagen skal du, i samarbejde med andre i institutionen, udarbejde strukturerede pædagogiske handleplaner om maddannelse, måltider og sundhed.

Find kursus nær dig

​Kurserne i Styrk Maddannelse udbydes løbende og efter efterspørgsel. Vælg dit område her og udfyld og indsend formularen. Så får du besked om, hvor og hvornår du kan komme på et kursus nær dig.