Trin 2. Maddannelse i skolen

Maddannelse, måltider og sundhed i pædagogik og didaktik i skolen (i alt 3 kursusdage).

Kort om kurset

Længerevarende kursusforløb, der bygger videre på kurset ”Maddannelse i praksis”. Kurset er en serie af tre separate kursusdage, som sigter mod at understøtte forandringsprocesser i din egen praksis.

Indholdet kvalificerer din faglighed og udvikling af professionskompetence til at kunne arbejde målrettet med pædagogiske og didaktiske processer i forhold til maddannelse, måltider og sundhed med støtte fra forskellige inspirationsmaterialer.

Kurset sætter fokus på mad som et dannelsesprojekt, der både kan styrke læring, elevinvolvering og praksisfaglighed i skolen.

Find det tilhørende inspirationsmateriale her

Målgruppen

Kurset henvender sig til lærere og pædagogisk personale, der har gennemført kursusdagen ”Maddannelse i praksis”, og som ønsker at videreudvikle skolens praksis i relation til maddannelse, måltider og sundhed på alle klassetrin. Målgruppen er såvel lærere, der underviser i Madkundskab samt lærere der underviser i Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt pædagogisk personale i f.eks. SFO.

Med henblik på at skabe progression og sammenhæng omkring maddannelse, måltider og sundhed i skolen, kan man med fordel sende repræsentanter fra både indskoling, mellemtrin og overbygning på kurset.

Indhold

Kurset henvender sig til lærere og pædagogisk personale, der har gennemført kursusdagen ”Maddannelse i praksis”, og som ønsker at videreudvikle skolens praksis i relation til maddannelse, måltider og sundhed på alle klassetrin. Målgruppen er såvel lærere, der underviser i Madkundskab samt lærere der underviser i Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt pædagogisk personale i f.eks. SFO.

Med henblik på at skabe progression og sammenhæng omkring maddannelse, måltider og sundhed i skolen, kan man med fordel sende repræsentanter fra både indskoling, mellemtrin og overbygning på kurset.

Kurset tager afsæt i koblingen mellem skolens rolle i forhold til maddannelse, måltider og sundhed med fokus på undervisningen og skolen som ramme for måltider.

Der præsenteres grundlæggende ny viden og inspiration til, hvordan deltagerne kan arbejde med maden i forskellige perspektiver i skolens hverdag. Hver kursusdag har forskelligt fokus:

Kursusdagenes overordnede fokus
Dag 1: Skolen som ramme for maddannelse, sundhed og måltider
Dag 2: Undervisningen som ramme for maddannelse, sundhed og måltider
Dag 3: Måltidet i skolen – fra maddannelse til almendannelse

Kurset sigter mod en bred indsigt i madens betydning for elevernes dannelse ved at flere får øjnene op for vigtigheden af madens rolle i skolens hverdag. Mad og sundhed er vigtigt for samfundet, for fællesskabet, for familierne og for den enkelte lærer, som har behov for at styrke undervisningen indenfor maddannelse.

Anvendelse

At sætte mad, måltider og sundhed på skolens dagsorden med fokus på elevernes praksisfaglighed. At sætte et fagligt fokus på arbejdet med maddannelse, måltider og sundhed med afsæt i den demokratiske sundhedspædagogik herunder være i stand til at agere i forhold til de officielle anbefalinger for sund mad i skolen.

Kursusdagene opkvalificer lærere til at arbejde sundhedspædagogisk med strategier og handleplaner for mad, måltider og sundhed i skolen.

Kurset er det andet trin i en kursusrække på tre trin, hvor der indholdsmæssigt arbejdes med deltagernes refleksioner over egen praksis, der i varieret grad inddrages i undervisningen. Det tredje trin vi bestå af to årlige netværksdage.

Find kursus nær dig

​Kurserne i Styrk Maddannelse udbydes løbende og efter efterspørgsel. Vælg dit område her og udfyld og indsend formularen. Så får du besked om, hvor og hvornår du kan komme på et kursus nær dig.