InspirationTil dagtilbud

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i forbindelse med kompetenceudviklingsindsatsen Styrk Maddannelse udviklet en række baggrunds- og inspirationsmaterialer til dagtilbudsområdet.

Find materialet her på emu.dk

Styrk Maddannelse har desuden udviklet en serie hæfter med inspirationsmaterialer, hvoraf hæfte 3 herunder ‘Maddannelse, måltider og sundhed i organisation og profession’ henvender sig til både dagtilbud og grundskole.

Se webinar

Hæfte 3: Maddannelse, måltider og sundhed i organisation og profession

Består af en fasemodel til udvikling af en lokal politik for maddannelse, måltider og sundhed.

Fasemodellen har til formål at understøtte, hvordan det pædagogisk-didaktiske arbejde med maddannelse, måltider og sundhed fastholdes som et dynamisk indsatsområde, der prioriteres organisatorisk, ledelsesmæssigt, kollegialt og med fortsat fokus på involvering af børn/elever, forældre og lokalsamfund.

Se webinar om Styrk Maddannelse for dagtilbud