Trin 1. Maddannelse i skolen

Et grundkursus på 1 dag, der giver dig en grundlæggende teoretisk og praktisk forståelse for hvordan du kan arbejde med maddannelse i din hverdag.

Kort om kurset

’Maddannelse’ er et nyt begreb, der i den offentlige debat er blevet nævnt som et vigtigt indsatsområde i skolen og i samfundet.

På dette kursus sætter vi maddannelse, måltider og sundhed til debat med ny viden og en række nyudviklede inspirationsmaterialer, der giver dig kompetencer til at se nye muligheder for at arbejde med mad som et dannelsesprojekt på en måde der både kan styrke læring, elevinvolvering og praksisfaglighed.

Find det tilhørende inspirationsmateriale her

Målgruppen

Kurset henvender sig til lærere og pædagogisk personale, der ønsker at sætte maddannelse, måltider og sundhed på dagsordenen i grundskolen på alle klassetrin.

Målgruppen er derfor såvel lærere, der underviser i Madkundskab, lærere, der underviser i Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt pædagogisk personale i f.eks. SFO.

Formål

Formålet med kurset er, at du opnår kompetencer til at styrke din skoles praksis i arbejdet med maddannelse.

Dette opnås ved, at du:

  • får en grundlæggende teoretisk og praksisorienteret viden om og inspiration til, hvordan mad og måltider kan være en ressource i skolens almene dannelsesprojekt, og hvordan det kan knyttes an til forskellige temaer, der kan arbejdes med i en lang række af skolens fag og aktiviteter.
  • får kendskab til forskellige metoder til, hvordan elever gennem mad og måltider kan styrke deres kritiske stillingtagen, handlekompetencer, lyst, mod, vilje og evner til at træffe velovervejede valg, her og nu – og i fremtiden både i og uden for skolen.
  • får inspiration og sparring på konkrete udfordringer eller udviklingsområder, som du medbringer på kurset. Gennem faglige inspirationsoplæg, dialog samt introduktion af viden og færdigheder til at varetage praktiske øvelser med nyudviklede inspirationsmaterialer som understøtter dig i at arbejde med elevers maddannelse, måltider og sundhed.

Indhold

Kurset tager afsæt i koblingen mellem skolens sundhedsundervisning og Madkundskab med fokus på maddannelse, måltider og sundhed. Der præsenteres grundlæggende ny viden og inspiration til, hvordan deltagerne på enkle måder kan arbejde med maddannelse, måltider og sundhed i deres hverdagspraksis med støtte fra konkrete materialer.

Kurset sigter mod en bred indsigt i madens betydning for elevernes dannelse, og at flere får øjnene op for vigtigheden af madens rolle i skolens hverdag. Mad og sundhed er vigtigt for samfundet, for fællesskabet, for familierne og for den enkelte lærer, som har behov for at styrke undervisningen indenfor maddannelse.

Anvendelse

Kurset tager afsæt i koblingen mellem skolens sundhedsundervisning og Madkundskab med fokus på maddannelse, måltider og sundhed. Der præsenteres grundlæggende ny viden og inspiration til, hvordan du på enkle måder kan arbejde med maddannelse, måltider og sundhed i din hverdagspraksis med støtte fra konkrete materialer.

Kurset sigter mod en bred indsigt i madens og måltidernes betydning for elevernes dannelsesproces, og at flere får øjnene op for vigtigheden af madens rolle i skolens hverdag. Mad og sundhed er vigtigt for samfundet, for fællesskabet, for familierne og for den enkelte lærer, som her får konkrete redskaber til at styrke undervisning og aktiviteter inden for maddannelse.

Kurset tager afsæt i den demokratiske sundhedspædagogik som ramme for at agere i forhold til de officielle anbefalinger for sund mad i skolen. Kurset opkvalificerer lærere og pædagogisk personale til at arbejde sundhedspædagogisk med strategier og handleplaner for mad, måltider og sundhed i skolen.

Find kursus nær dig

​Kurserne i Styrk Maddannelse udbydes løbende og efter efterspørgsel. Vælg dit område her og udfyld og indsend formularen. Så får du besked om, hvor og hvornår du kan komme på et kursus nær dig.